Jarpan blogi Ajatuksia ja kommentteja elämästä

Tää on niin tätä

”Politiikka on rikki”, ”Päätökset tehdään pienessä piirissä”…Tutun kuuloista.

Ajattelin, että avaan hieman ja niin suoraan kuin nyt kehtaan, sitä millaista päätöksentekoprosessi oikein on. Jotta asia aukeaisi ja se jättäisi mahdollisimman vähän tilaa tulkinnoille(joita ilman muuta tulee) käytän esimerkkiä elävästä elämästä.

 

Kutsutaan tätä esimerkkiä vaikka nimellä: ”case paikallinen sopiminen”. Wau, miten nokkelaa!

Hallitusohjelmassa lukee: ”Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan. Hallitus kannustaa työelämän osapuolia luomaan paikallisen sopimisen toimintatapoja työpaikoille ja huolehtii paikallisen sopimisen edellytysten vahvistumisesta lainsäädäntöhankkein. Tavoitteena on, että yrityksissä kyetään nykyistä laajemmin paikallisesti sopimaan kilpailukyvyn parantamisesta, työllisyyden vahvistamisesta ja työsuhteen ehdoista kuten palkoista, työ-ajoista, työsuhteen purkamisen edellytyksistä, työaikapankin käytöstä, sairauspoissaolojen vähentämisestä sekä työhyvinvointiin vaikuttavista kysymyksistä. Hallitus käynnistää tarvittavat työaikalainsäädännön ja muun työlainsäädännön uudistukset, jotka tukevat paikallisen sopimisen edistämistä, mahdollistavat työnantajille yhdenvertaisen aseman poikkeamistilanteissa sekä vahvistavat henkilöstön asemaa yritysten päätöksenteossa. Hallitus asettaa selvitysmiehen, joka laatii ehdotuksen paikallisen sopimisen kehittämisestä 15.10.2015 mennessä.

 

Selvitysmies Harri Hietala antoi oman selvityksensä 15.10 2015. Keskeisin sisältö ja esitys oli mennä joko vapaaehtoisuuden, siis TES:ien kautta tai sitten lakiteitse, pakottamalla. Olennaista oli myös kirjaus osapuolten saattamisesta yhdenvertaiseen asemaan. Ei siis enempää eikä vähempää. Tämä kirjaus ja sen tulkinta osoittautui myöhemmin merkittäväksi. Yhdessä päädyttiin siihen, että katsotaan liittokierros ja odotetaan sitä, kuinka paljon paikallisen sopimisen mahdollisuudet paranevat teksteissä. 

Seuraavaksi avaan eri toimijoiden näkemyksiä siitä miten ne näkevät paikallisen sopimisen etenemisen ja erityisesti keskityn työmarkkinajärjestöjen ja Suomen Yrittäjien vahvaan näkemyseroon asiassa. 

Kiky-sopimus solmittiin 29.2 2016. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt tiedottivat, että vain seuraavat paikalliseen sopimiseen liittyvät lainsäädäntömuutokset tehdään:

•Järjestäytymättömille yrityksille samat oikeudet ja velvollisuudet paikallisten sopimusten osalta kuin järjestäytyneillä eli työnantajaliittoon kuuluvilla yrityksillä. (Suomen Yrittäjien vastustuksen vuoksi tätä lakimuutosta ei viedä eteenpäin)

• Myös järjestäytymättömien yritysten tekemiä paikallisia sopimuksia koskevat riidat ratkaistaan työtuomioistuimessa. (Suomen Yrittäjien vastustuksen vuoksi tätä lakimuutosta ei viedä eteenpäin)

•Työntekijän työttömyys- ja palkkaturvan taso turvataan niin, että se määräytyy mahdollista selviytymissopimusta edeltävän palkan mukaan.

•Laajennetaan yt-lain soveltamisalaa koskemaan myös sivuliikkeitä.

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti hallitus valitsi siis pääasialliseksi etenemistavaksi paikallisen sopimisen osalta Hietalan selvityksen TES vaihtoehdon. Voidaan jälkikäteen toki kritisoida oliko tämä järkevä päätös vai ei, mutta selvää on että sellainen päätös tuolloin tehtiin.

Suomen Yrittäjien tulkinta oli seuraavanlainen:

Suomen Yrittäjät ja Perheyritysten liitto vastustavat tätä tulkintaa, sillä se rajoittaa työntekijöiden ja yrittäjien yhdistymisvapautta ja tuhoaa tärkeän tavoitteen työpaikkasopimisen lisäämisestä ja sitä kautta työllisyyden parantamisesta.

Työmarkkinajärjestöjen tulkinnan mukaan paikallinen sopimus syntyisi työnantajan ja ammattiliiton kesken, ei työpaikan osapuolten välille. 

Jos työmarkkinajärjestöjen tulkinta hyväksytään, työntekijöistä osan olisi siis pakko kuulua työntekijäliittoon, jos työntekijät ja työnantaja haluaisivat käyttää hyväkseen mahdollisuutta sopia työehtosopimuksesta poiketen. Myös työnantajan olisi järjestäydyttävä tai sovittava ammattiliiton kanssa siitä, että sitoutuu noudattamaan luottamusmiesjärjestelmää. Ilman järjestäytymistä työpaikan osapuolet menettäisivät nykyisetkin kapeat oikeudet sopia työpaikalla esimerkiksi säännöllisestä työajasta työaikalain mukaan.

 

Eteenpäin ei siis päästy Suomen Yrittäjien haluamalla tavalla. Jos hallitus olisi kuitenkin edennyt tuohon suuntaan, mitä olisi tapahtunut? Työmarkkinaosapuolet olisivat tulkinneet sen kiky-sopimuksen rikkomiseksi ja…ennen kehysriihtä SAK totesi näin: ” Hallitus ei voi laajentaa paikallista sopimista ohi työehtosopimusten ilman, että sillä olisi vakavia seurauksia työmarkkinarauhalle”.

Samansisältöistä viestiä tuli myös STTK:lta ja Akavalta. 

Tästä tullaan lopulta politiikkaan ja päätöksen tekemisen prosessiin. Valta varsin monissa asioissa on annettu eduskunnalle. Se päättää sillä mandaatilla joka sille on vaaleissa annettu. Miksei hallitus ja sen myötä eduskunnan enemmistö sitten halua tai uskalla viedä asioita eteenpäin? Onhan se tehnyt sitä rohkeasti tämän hallituksen toimesta aiemminkin. 

1. kolmikantaisesti valmistellut asiat ovat toisinaan erimielisiä. Silti tämä hallitus on erimielisiäkin asioita vienyt eteenpäin eli ottanut ns.kuskin paikan. Siitä ei ole pidetty joissain piireissä.

2. ihmiset ovat vastustaneet monia hallituksen esityksiä ja osoittaneet mieltään hallitusta ja sen politiikkaa vastaan. Se kuuluu demokratiaan ja on aivan ok.

3. hallitus on tiennyt jo etukäteen, että ay-liike vastustaa joitain esityksiä, mutta ei niistä ole kuitenkaan lähdetty mihinkään jättimäisiin mielenilmauksiin saatikka työtaistelutoimiin. Toki "torilla on tavattu".

Tässä case paikallinen sopiminen- tapauksessa kyse oli ja on kuitenkin isommasta asiasta, periaatteesta. Tämä on ollut minun käsitykseni alusta asti. Silloin kun puhutaan työehtosopimusten ohittamisesta mennään aivan fundamenttiin asiaan. Ay-liikkeelle pyhään voisin jopa sanoa. Ja siksi, tämä asia oli luonteeltaan erilainen kuin vaikkapa sinänsä iso asia- kilpailukykysopimus. 

Ja kyse ei ole siitä, miten vaikkapa Kokoomus tai  yksittäiset kansanedustajat tulkitsevat kiky-sopimusta. Se ei ole tässä olennaista. Olennaista on se, miten työmarkkinaosapuolet sen tulkitsevat ja siitä ei jäänyt mitään epäselvää.

Minä kannatan paikallisen sopimisen edistämistä. Tehdään se nyt aivan selväksi.

Mutta yhtälailla haluan tehdä selväksi sen, että Suomella ei ole varaa massiivisiin työmarkkinarauhaongelmiin. Enkä muutenkaan usko, että paikallisen sopimisen edistäminen tapahtuu pitkällä tähtäimellä parhaiten konfliktissa ay-liikkeen kanssa vaan yhteistyössä. Kyse on kuitenkin sopimisesta ja siihen ei voi eduskunnasta käsinkään voi työntekijöitä ja työnantajia pakottaa, vaikka osalla kansanedustajia näyttää sellaisia kuvitelmia olevan.

Kysymys siis kuului: Haluammeko edistää paikallista sopimista kuten SY esitti ja jota hallituskumppani Kokoomus halusi vai mennä Sinisten ajamalla tavalla ja kunnioittaa sitä mitä KiKyssä sovittiin?

 

Sinisten ajama kanta voitti. Mutta eihän tämä tapahtunut suinkaan ”ilmaiseksi”. Sille oli hintalappu kuten niin usein on. Kehysriihessä päätettiin siksi, että: hallitus helpottaa nuorten työttömien työllistämistä valmistelemalla työsopimuslain muutoksen. Sen myötä työnantaja saisi tehdä vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä.

Hallitus valmistelee myös työsopimuslain muutoksen, jonka tarkoituksena on keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä 20 henkeä tai sen alle työllistävissä yrityksissä. Muutoksen tavoitteena on alentaa työllistämisen kynnystä. 

Näin muuten Kokoomuksen ked.Juhana Vartiainen tänään 1.5 klo 11.29 Twitterissä: (” Ajatelkaa tätä. Näillä pienillä työpaikoilla saa tällä hetkellä sopia itse kaikkein vähiten. Ja tämän tilanteen muuttamista edes pieneltä osin @AkavaRy @STTKMikonkatu ja @duunarit + @lindstrom_jari vastustivat niin raivokkaasti, että irtisanomissuojan heikentäminenkin nieltiin”.).

Joten tämä kirjoitus on myös vastaukseni niihin lukuisiin ulostuloihin, joita hallituskauden aikana on tullut liittyen paikallisen sopimisen kysymyksiin. Myönnän, minäkin provosoidun kun tarpeeksi provosoidaan.

 

Yhdessä päätetään ja yhdessä kannetaan vastuu. Vaikkei esityksistä ollakaan aina suloisesti samaa mieltä.

Kyllä, minä ja Siniset vastustimme,  kuten Juhana Vartiainen tuossa Twiitissään väkevästi todistaa. Ja mitä sillä vastustamisella saatiin lopulta aikaiseksi?  Kiukku ja välikysymys.

Kannattaisiko pohtia edes hetken sitä, mitä vastustamisella estettiin? Iso riita. Vai eikö sillä olisi ollutkaan mitään väliä? Mielestäni todellakin oli! Jos siis estämme potentiaalisesti suuren työmarkkinariidan ja  siitä ei puhuta halaistua sanaakaan, mutta sen sijaan siitä muusta kyllä. Jep. Tää on niin tätä.

 

Kun päätöksiä tehdään, lopputulokseen vaikuttaa moni asia. Jopa sellaisetkin joilla ei pitäisi olla mitään tekemistä itse pääasian kanssa. Päätöksenteko kun on joskus kaupankäyntiä, kompromissien tekoa ja jopa uhkailua siitä, että jos te teette noin, me teemme näin. Tästä kaikesta syntyy aika ajoin ikävä kuva siitä mitä politiikka pahimmillaan on.

En pidä siitä, että ns.ulkoparlamentaariset voimat voivat vaikuttaa näin vahvasti päätöksiin. Enkä pidä siitä, että näistä asioista ei voisi muka puhua ja avata sitä, kuinka päättäjät ovat usein todella puun ja kuoren välissä. Mutta hei, sen kanssa mennään tai sitten politiikkaa ja sen tekemisen tapaa pitää muuttaa. Ja sepä ei olekaan helppoa kun aina joku suuttuu. Aina. Tästäkin kirjoituksesta.

Yritystuista  tässä  yhteydessä mainitsen vain sen, että seison sen takana mitä olen siitä aiemmin kirjoittanut. Eikä sekään prosessi ole ollut kaunis. ”Jos te teette noin, me teemme näin”. …

Lopuksi. Kun kaikki puolueet ilmoittavat, että Suomella pitää olla kunnianhimoinen työllisyystavoite eli +75%, niin minä olen kysynyt että jos näin on, kertokaa miten se onnistuu? Riittää kun minä mainitsen sanan yleissitovuus, niin jo kimpussani ovat sellaisetkin tahot jotka eivät itsekään tunnu tietävän kannattavatko sitä vai ei?

Jos keskustelukin kielletään tai vedetään herne sieraimeen, niin kuinkahan vaikeaa mahtaa olla uudistaa Suomea sitten kun talous ryhtyy sakkaamaan? Kaikesta pitää voida ja uskaltaa puhua ilman että laitetaan sanoja toisten suuhun ja ymmärretään jopa tahallaan väärin.  Ja hei! Minä puolustan yleissitovuutta koska hyvää vaihtoehtoa sille en ole kuullut. Keskustelua siitäkään ja sen  sisällöstä ei pidä kuitenkaan ohittaa. Mikä olisi vaihtoehto? Minimipalkkalakiko?

PS. Tämänkään kirjoituksen aikana en syyllistänyt yhtäkään työtöntä työttömyydestä.

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (76 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jari, kaikella ystävällisyydellä, tämä ei ole ministeritason puhetta.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Omituinen kommentti, niinkuin ministeri olisi joku korkeampi olento, jolla ei saa olla mielipidettä. Ihmeellinen asenne, miten sitten ministerin pitäisi puhua?

Ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta että viitsii täällä osallistua keskusteluun on jo paljon.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Kunpa useampi ministeri ja muu poliittiseen eliittiin kuuluva puhuisi asioista suoraan ja osallistuisi keskusteluun. Pisteet Lindströmille että näin tekee ja tosiaan riippumatta siitä, onko itse samaa vai eriä mieltä.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Hallituksessa olo aiheuttaa kipuilua sinisissä.

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

#1 Kirsi, millaista sen tulisi olla?

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja

Jari puhuu henkilökohtaisesti, avoimesti ja yksinkertaisesti, mikä erottaa hänet selkeän positiivisesti muista mutta nyt olisi oikoluku tehnyt hyvää. Oli näet hankala seurata kirjoitusta.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

"tämä ei ole ministeritason puhetta"

Tämä on erinomaista ministeritason puhetta. Lindström on hallituksen selväsanaisin ja selväjärkisin ministeri.

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

Millä elämänkokemuksella tai meriiteillä näin Kirsi väität? Kysyn kaikella ystävyydellä!

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

Äänetön yhtiömies "äänessä".

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala
Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen

Ja montako ääntä sai Sinisenä?

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

#2 Huikea kommentti....niin kuin tämäkin

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

Häkämies - stubb - metodilla kolme pointtia.

1. Sinisten ministereitä ei ole valittu nykyisiin tehtäviinsä edustuksellisin demokratian keinoin.

2. Sininen Tulevaisuus ei uutena puolueena - vaalien välissä perustettuna - nauti lainkaan kannatusta virallisesti ja tiedusteluissakin n. 1.5%.

3. Sinisten legimiteetti sanoa virallisesti mistään mitään on 0%. Sori tästä.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala Vastaus kommenttiin #13

Legimiteetti on tarkistettu, turhaa höpötystä ohi blogin.

Näitä ''laittomasti ja väärin toimittu'' juttuja voi jauhaa vaikka maailman loppuun asit, mutta paljon turhempaa aihetta ei ole.

Vaaleilla valitut edustajat voivat kesken kauden vaihdella puolueita miten tykkää, kansa sitten päättää aina menikö hyvin.

Kaikki höpötykset laittomuudesta on lapsellista, haasta oikeuteen jos ottaa koville :)

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä Vastaus kommenttiin #26

Siitä perusasiasta ei kuitenkaan päästä mihinkään, että hallituksessa jatkoi vuosi sitten uusi puolue, mikä jopa perustettiin vasta myöhemmin.

Sä voit tykätä sinisistä ja dissata lain henkeä, mutta se ei ole kestävää tulkintaa.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Minä kannatan minimipalkkalakia, se on oikeudenmukainen.

Ay-liike saa sitten hoitaa monia muita asioita, onhan niillä vielä vaikka kuinka paljon tekemistä, sillä lakkojen järjestäminen ei ole ihan helppoa :)

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Eipä se kestänytkään kuin kaksi kommenttia, jossa tuli puheeksi tämä sininen puolue, ja sen toiminnat, itse asia ei taida ketään kiinnostaa, vaan se kuka niitä asioita esittelee.

Normaalia hienoa ja kehittävää keskustelua taas kerran.

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

#8 Ei se olekaan tärkeätä mitä kirjoittaa vaan kuka kirjoittaa. Nyt väärä henkilö, väärä puolue ja väärä asia.

Mutta keskustelu jatkukoon, kunnes se loppuu.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

. Kun kaikki puolueet ilmoittavat, että Suomella pitää olla kunnianhimoinen työllisyystavoite eli +75%, niin minä olen kysynyt että jos näin on, kertokaa miten se onnistuu? 

En tiedä saisinko nostettua työllisyys astetta 75%iin mutta muutamalla helpolla teolla se nousisi monta, monta prosenttia.. En ymmärrö miksi te yritätte sitä kepillä nostaa jolloin työttömät menettää viimeisetkin rippeet halua työntekoon.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

"En ymmärrö miksi te yritätte sitä kepillä nostaa jolloin työttömät menettää viimeisetkin rippeet halua työntekoon."

Halu työntekoon on suoraan verrannollinen työpalkan ja joutenolosta maksettavan korvauksen erotukseen.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

en tiedä jouteolosta maksettuun. Itse en menisi töihin orja palkalla vaikka minulle en annettaisi mitään "jouteolosta"..

Palkkaa pitää maksaa sen verran että sillä pärjää kunnolla siis nyt puhun 8 tuntia päivässä 5pv viikossa työstä..

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Minä taas olen sitä mieltä, että paikallisia sopimisia voidaan tehdä jokainen yksityinen ihminen, joka haluaa töitä saada. Minä teen työnantajan kanssa työsopimuksen, joka hyödyttää kumpaakin sopijaa ja se sopiminen ei pidä koskea KOKO KANSAA. Kaikilla on oikeus kuulua liittoon tai ei.

Minä esimerkiksi kiroilin sitä, että mikäs hemmetin lakko nyt on taas tullut, kun työssä minä haluaisin olla enkä olla poissa.

Onko se nyt niin vaikeaa ymmärtää, että meillä kaikilla kansalaisilla on itsemääräämisoikeus ja kukaan ei voi puuttua siihen, ellei henkilö aiheuta itselleen ja toisille ihmisille vaaraa?

Nyt minä joudun käymään maanantaina oikaisemassa Turun kaupungin työvälityksessä olleen virheen, kun he laskivat minut aktiivimallin piiriin ja täytyy mennä uhkailemaan syrjintäilmoituksella, koska olen huonokuuloinen ja saan vammaistukea.

Minä olen kuullut monta samanlaista juttua, että syyttä on pudotettu ihmisiä aktiivimallin ehdoista vaikka heillä on vammaistuki olemassa. Minkälaisia keltanokkia siellä oikein päätetään, että leikataan työttömyyspäivärahoja tai lakkautetaan tukia?

Myöntäkää jo, että tämä aktiivimalli on pakko peruuttaa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jari, vastaan sinulle "miksi". Kerrot blogissasi, että:

- -"Sinisten ajama kanta voitti. Mutta eihän tämä tapahtunut suinkaan ”ilmaiseksi”. Sille oli hintalappu kuten niin usein on. Kehysriihessä päätettiin siksi, että: hallitus helpottaa nuorten työttömien työllistämistä valmistelemalla työsopimuslain muutoksen. Sen myötä työnantaja saisi tehdä vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä.

Hallitus valmistelee myös työsopimuslain muutoksen, jonka tarkoituksena on keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä 20 henkeä tai sen alle työllistävissä yrityksissä. Muutoksen tavoitteena on alentaa työllistämisen kynnystä." - -

--

En ole ollenkaan varma, että ministerin kuuluisi kertoa kansalaisille, miksi joku "lehmänkauppa" on tehty ja mikä oli "hinta". Näissä em. lehmänkaupoissa kun usein sopijat tekevät juuri sille omalle puoluepolitiikalleen täysin vastakkaista politiikkaa; eli siis sille politiikalle, joiden perusteella nämä sopijat on kullekin pallille valittu.

Asiat tulisi käsitellä asioina, ja tällaiset lehmänkaupat juuri osoittavat, että "politiikka on rikki" - ja siihen kaivataan muutos nyt. Onko se ehkä Liike Nyt - jää nähtäväksi...

PS. Jari, ei kannata provosoitua, jos provosoidaan ;-) Otetaan rauhallisesti.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

@18. Rivien välistä ja eduskunnan videoista näkee Jarin ilmeestä, että hän kyllä tietää mutta ei puhu totta. Pää siis tietää mitä suun pitäisi puhua mutta sieltä tulee sujuvasti soopaa.

Sinisten olisi pitänyt lähteä hallituksesta sinne suoraan oppositioon, ei teillä ollut mitään asiaa ja ei ollut edes puoluehyväksyntä ja 5000 kannattajakorttia eikä myöskään kansalaisten antamia ääniä.

Historia laittaa siniset suoraan oppikirjoihin varoittavana esimerkkinä, että miten demokratiassa ei pidä toimia.

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

#19 Noinko paljon näet? Enemmän kuin minä peilistä. Että oppositioon?
No, sinne olinkin jo menossa vaikka yksin, mutta toisin kävi.

Tulevaisuus kertoo sen, onko se Sininen vai vaaleanpunainen tai jotain ihan muuta. Minä en osaa ennustaa.

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

#18 Kiitos asiallisesta vastauksestasi.

Opponoin sen suhteen, että kannattaako avata asioita. Kyllä, joskus kannattaa. On syytä kertoa niistä rivien väleistäkin, niistä jotka eivät kaikille aina aukea. Eikä välttämättä voikaan aueta. Sen sijaan luottamuksellisten asioiden julkituonti ei ole korrektia eikä oikein.
Myönnän, että heikkouteni, yksi niistä , on provosoituminen joihinkin asioihin. Tai ehkä enemmänkin tietty tyyli avaa sanansäilän..

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

@20. Jos et aio asettua enää ehdolle eduskuntavaaleihin, niin puhu kaikki asiat auki, näin ehkä saat luottamuksen takaisin kun puhut totta, muuten et ikinä.

Laittakaa nämä Suomen lakiin kiireesti:

- Perustustuomioistuin
- Korruptioyksikkö
- Vastuunkanto, että jos joku möhlää, joutuu eroamaan välittömästi.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Kirsi, "lehmänkauppa" on ilkeämielinen termi. Jos puhuisit neuvottelutuloksesta, termi on oikea eikä sisällä negatiivista leimaa.

Jokainen hallitus tekee samoin eikä se tarkoita, että politiikka olisi rikki. Asiat käsitellään asioina ja asioiden vaikutukset ja kustannukset eritellään. Yksikään puolue ei yksin voi sanella, mitä toteutetaan. Kustannusvaikutuksia pyritään tasoittamaan, joten kun jossain lisätään kustannuksia, toisaalla pitää säästää.

Olen ollut useita kertoja tilaisuudessa, jossa ministeri puhuu "omalle väelleen". Silloin neuvottelukumppanit ja muiden puolueiden ministerit saavat isolla kädellä selkään puukotusta osakseen. Luottamuksen ilmapiirissä on hyvä avautua.

Pidin ministeri Lindströmin blogia erittäin valaisevana ja herrasmiesmäisesti kirjoitettuna. Vastapuolta ei ole loattu ja kompromissien esittely on tehty johdonmukaisesti.

Politiikka saattaa olla rikki. Mutta Lindströmin blogi on osoitus siitä, että politiikan tekijät pystyvät korjaamaan sen, kun tahtoa on.

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

#22 Aion asettua ehdolle. Eikä se ole pois suoraan puhumisesta.

Määrittele mikä on "möhläys" jonka jälkeen pitää erota välittömästi? Ja miten se liittyy tähän blogiin?

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

@23. Jää pois tai vaihda puoluetta. Möhläys on esimerkiksi Pirkko Mattila, jonka piti esitellä aktiivimallin sisältö mutta savusauna oli tärkeämpää ja sinä twiittailit hänelle, että sauna on hieno juttu ja hymiö päälle.

Älä yritä kiemurrella vaan sinun olisi pitänyt käskeä Pirkkoa paikalle! Minä näen tässä kaikessa, että ihmisryhmää pilkataan ja ette oikeasti välitä yhtään mitään.

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

#24 Käskeä paikalle? Nyt on sinulla pullat ja vellit sekaisin. Ja mitä ihmisryhmää tässä pilkataan?
Emme välitä? Voi kuinka väärässä oletkaan.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Työttömyyttä on yrittänyt jokaine puolue vähentää, ja tulokset ovat aina nähtävillä.

Aktiivimalli nyt ei ole mikään aktiivimalli, vaan suoranainen leikkaus, sen voi tehdä enemmistöhallitus, ei siinä mitään.

Surullisinta kuitenkin on jos oikeasti on ajateltu jotain hyvää, mutta ei kuitenkaan tiedetä mitä joku päätös aiheuttaa.

Nyt sitten ruuhkautuu mm.sairaseläkkeiden hakuprosessi, kun turhia hakemuksia tulee koko ajan, että vältyttäisiin leikkaukselta.

Lakien pitäisi olla sellaisia, että jotain sentään tiedettäisiin vaikutuksista, ennenkuin laitetaan ihmiset koekaniineiksi.

Sitten tulee kommentti, että korjataan kun huomataan, mutta köyhän vatsa ei täyty jälkikäteen.

Tulee vaan melko pelottava olo, kun ajattelee sotea, että siinä onkin sitten koko sairastava kansa koekaniinina, eikä mitään tietoa ole miten homma menee.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

@27. Tuo on tärkeä juttu, minkä otit esille.

Tilastokeskus haastattelee otoksilla ja heidän määritelmänsä on niin, että yhdenkin tunnin tehnyt työtön on kokonaan työllinen riippumatta taloudellisesta tilanteesta.

Tätä se hallitus tekee temppuilemalla ja näyttää maailmalle, että näin hyvin on työllisyysaste saatu nousuun vaikka totuus on ihan toinen.

Käyttäjän niklaschristianrenner kuva
Niklas Renner

Katsottaessa sote- ja maakuntauudistuksen edistymistä voi hyvällä omallatunnolla sanoa, että politiikka on rikki.

Suomen terveydenhoito on kansainvälisesti mitattuna hyvin kustannustehokas. Silti istuva hallitus on päättänyt uudistaa sitä suuntaan, joka on pitkälti matkittu Ruotsista. Naapurissamme systeemin kulut kasvoivat tosin tämän järjestelmän myötä yli viidenneksen ja nyt moni asiantuntija pelkää Suomessa käyvän samoin*. Hallitus jaksaa inttää, että uudistus toisi säästöjä ja vieläpä lyhentäisi jonoja, mutta mitään laskelmia tästä ei ole esitetty. Maakuntakohtaisten säästötavoitteiden suuruus tosin on ilmoitettu, muttei sitä, mistä ne tulevat.

Tulevien maakuntien hallinto on myös ihan oma lukunsa. Valtuutetuilla ei tule olemaan budjetti- tai lainsäädäntövaltaa, joten voidaan hyvin kysyä, mihin heitä edes tarvitaan? VM kautta tuleva rahoitus ei varsinaisesti kannusta säästämään ja pienimmät maakunnat (K-Pohjanmaa, Kainuu) joudutaan varmaankin joskus yhdistämään suurempiin.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005595327.html
http://meeviren.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246564-so...
http://www.iltalehti.fi/politiikka/201804032200851...
http://lasselehtonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2534...
https://kuntalehti.fi/blogit/aimo-ryynasen-blogi-m...
https://www.talouselama.fi/uutiset/sote-uudistukse...

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Ihmettelen suuresti, miksi ei työmarkkinajärjestöt ja maan hallitus ota mallia Suomen kilpailijamaiden, kuten Saksan ja Ruotsin, tavasta hoitaa työmarkkinoitaansa.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Ei tässä mitään ihmettelemistä ole. Kysymys on puhtaasta vallasta. Yleissitovuus takaa pysyvää vallan säilyttämistä ammattiliitoille. Mitä enemmän työntekijät vapautuvat liittojen määräysvallasta, sitä vähemmän liitoilla ja sen pomoilla on valtaa. Valtaan kuuluu luonnollisesti palkkaedut lisukkeineen.

Ruotsissa ei ole yleissitovuutta eikä myöskään juuri lakkoja. Sitä sopii sen sijaan aidosti ihmetellä. Hallitus on tässä ”puun ja kuoren välissä” joutuessaan pakosta hyväksymään tämän menon, jotta työrauha ei häiriintyisi isommin yhteiskunnassa. Tuntemattoman sotilaan luutnantti Koskelaa toisesta yhteydestä lainaten ”se on pienemmän riesan tie.”

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Ruotsissa työntekijän asema yrityksessä on aivan eri tasolla kuin Suomessa.On myötämäärämisoikeus, työntekijän edustus yhtiön hallituksessa, ikääntyviä työntekijöitä arvostetaan aivan eri tavalla Ruotsissa kuin Suomessa. Suomalaisten yritysten johtamiskulttuuri on valovuosia jäljessä Ruotsalaisesta tavasta johtaa.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Mä en ymmärrä tuota sotekiimaa millään, kun kuuntelee ja lukee vertailua muiden maiden sote-menoihin, niin eihön meillä ole mikään järkyttävä pohjaton kaivo.

Lepomäki on siinä oikeassa, että tätä voi korjata ja edetä asioissa rauhallisemmin, nyt tehdään sitten niin, että rikotaaan ehjä, ja lähdetään alusta katsomaan olisiko tämä parempi.

Jumalattoman suuren riskin ottavat nyt kansanedustajat, jos tämän hyväksyvät.

Tämän hallituksen lakien toimeenpano on ollut järkyttävää, ei ole mitään tietoa mitä mikin vaikuttaa, kunhan koitetaan kepillä jäätä.

Uudistaminen ja innovatiivisuus on hienoa asia, mutta kun on kyse näin isoista asioista, pitäisi ehkä hetkeksi pysähtyä.

Valta ja vallanhimio ja oman puolueen nosto on tässä tapauksessa jälleen kerran ohittanut järjen, surullista, mutta surullisinta on se, että me se maksetaan.

Työllisyypolitiikka on ollut tässä hallituksessa nopeampaa ja varmaan tehokkaampaakin kuin aikaisemmin, eihän aktiivisuudessa ja sen kannustamisessa ole mitään pahaa, mutta kun ei tiedetä miten mikäkin vaikuttaa, se jättää huonon kuvan koko uudistuksesta.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Onko muuten tuki sote- ja maakuntauudistukselle todellinen tuki sinisissä vai onko tuki jonkin kompromissin tulos? Jos niin minkä?

Minusta sinisten kannattaisi eduskuntaryhmänä kaataa koko sotku ja nauttia sen tuomasta nosteesta seuraavissa vaaleissa, ovat ne sitten ennenaikaiset tai normaalin aikataulun mukaiset. Toinen vaihtoehto on nykyinen, eli katsoa tyynesti kun jarruttomat vankkurit ajavat kohti jyrkännettä ja sieltä alas.

Käyttäjän katjapaavilainen kuva
Katja Paavilainen

Vaikka tämä hallitus on mittarista riippumatta kamalin minkä tiedän, Jari, sulla on jonkin sortin selkärankaa. Siitä peukku.

Mutta, ja JA: pelastakaa te Siniset meidät ja koko Suomi tältä sote-/maakuntauudistukselta! Pelottavaa tulevaisuutta olette meille kirjoittamassa.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

"Mutta, ja JA: pelastakaa te Siniset meidät ja koko Suomi tältä sote-/maakuntauudistukselta! "

Heillä on hillotolppansa, joten luultavasti turhaan anelet. Kaiken lisäksi laskevat, aivan oikein, ettei edes hallituksen kaataminen auttaisi valituksi tulemiseen enää.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

On diilejä ja on diilejä. Sinisten diilit tuntuvat toistavan mallia saan syödyksi sotamiehen jota hehkutan julkisesti joka paikassa samalla kun tilanne on shakki ja matti ja shakkipöytä on poikittain ahterissa.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Valitettavasti näissä diileissä tuntuvat työttömät olevan se taho, jolla ei ole suoraa suurta etujärjestöä ja lobbaria apunaan. Suomen Yrittäjien tms vastustaessa jotain tai vaikkapa yritystukien tapauksessa lopputulema on puhdas nolla ja asioita ei tehdä, mutta työttömien kohdalla voidaan silti viedä asioita läpi. Jos ajattelee aktiivimallia, niin yhtä lailla siitä kieltäydyttiin valmistelevan työryhmän ay-liikkeen edustajien taholta, mutta niin vaan meni kuitenkin läpi.

Kun katsellaan viitattuja Tanskaa, Saksaa ja Ruotsia näissä asioita ollaan jatkuvasti tuomassa vain puolikas ratkaisusta ottamatta huomioon kokonaisuutta. Vaikkapa paikallisen sopimuksen tärkeimmässä kynnyskysymyksessä eli myötämääräämisoikeudessa ja henkilöstön edustuksessa näiden maiden esimerkki ei sitten kelpaakaan työnantajajärjestöille ja Kokoomukselle.

Kirjoitin muutama päivä sitten blogin Irti vastakkainasettelusta – paikallisen sopimisen pattitilanne purettava.

http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/25...

Paikallinen sopiminen ei ole sama kuin yksipuolisen sanelun lisääminen. Jos Saksassa ja Ruotsissa ollaan meitä paljon edellä työllisyydessä ja paikallisessa sopimisessa, niin miksi malli ei kelpaa?

Mitä tulee irtisanomissuojan heikentämiseen ja alle 30:sten määräaikaisuuteen ilman perusteita tuntuu se jälleen pienen piirin keksinnöltä, joka ei kestä tarkastelua yhdenvertaisuuden yms pohjalta.

Julkisuuteen tuli samaan syssyyn tämä työvoimapalvelujen suunniteltu siirto yrityksille Australian tapaan, joka vaikuttaa erikoiselta.Pitkä matka on tultu siitä, kun sinä Jari Lindström ja Leea Mäkipää ehdotitte yhdessä marraskuussa 2013 vuokratyöfirmojen alasajoa. Nyt suurimman suomalaisen henkilöstöpalveluyritys Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen on vakituinen komppaaja hallituksen suunnitelmia tukemassa ja esiintyi mm 1.2.2018 keskustelussa aktiivimallista Ylen A-talkissa Juhana Vartiaisen vieressä lobbaamassa. Tämä Austaliasta oppiaan ammentava systeemi vaikuttaa jälleen Kokoomuksen ja Keskustan tekeleeltä. En tiedä mitä kauppoja siitä on tehty, mutta erikoiselta vaikuttaa.

Jonossa tulee varsin kyseenalaisia ja huonosti pohdittuja esityksiä samaan aikaan, kun paikkaillaan edellisiä. Ei hyvältä näytä.

Käyttäjän MattiAhlstedt kuva
Matti Ahlstedt

Nykyiset toimet jota on tuotu työelämään Kikyn myötä ja työttömille aktiivmallin myötä tuntuu, haisee ja näyttää lähinnä tilastokikkailulta jotta voitte sanoa että työllisyys on parantunut näiden toimien vaikutuksesta.

Ylen vaalikone 2015, http://vaalikone.yle.fi/eduskuntavaalit2015/kaakko...
"1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa
täysin eri mieltä

Suurin osa suomalaisista haluaa tehdä työtä, eikä elää sosiaaliturvan varassa."

Päädyitte kuitenkin päättelmään jossa työttömiä pitää kannustaa töihin, aikana jolloin ei oikein haluta työllistää.

Tosin on linjassa kikkailujenne kanssa jotta pysyisitte hallituksessa loppuun asti, noh kannatusprosentti näyttää mitä kansalaiset ajattelevat, ei kovin moni arvosta vaikka Siniset yrittävät joka paikassa sokeroida itseään ja toimiaan.

Joten kyllä, politiikka on rikki, niin kauan kun vaaleissa voidaan sanoa mitä tahansa ilman vastuuta että pääsee eduskuntaan tai jopa hallitukseen.

Selkärangalliseksi määrittelen henkilön joka taistelee loppuun saakka asioiden puolesta jonka vuoksi tuli valituksi.

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

#43 "Joten kyllä, politiikka on rikki, niin kauan kun vaaleissa voidaan sanoa mitä tahansa ilman vastuuta että pääsee eduskuntaan tai jopa hallitukseen."

Jos seuraat mitä tahansa puoluetta, niin mikään puolue ei pysty pitämään kaikkia tavoitteitaan, ei mikään. Jos vaaliohjelma tulkitaan lupaukseksi josta ei tingitä yhtään, kannattaa jättäytyä suosiolla oppositioon. Minä olen oppinut matkan varrella paljon ja yksi tärkeimmistä opeista on, älä lupaa mitään. Ja jos jotain lupaat, olkoon se parhaansa tekeminen. Se sitten riittää tai ei riitä.

Olli Kankaanpää

Ensinnäkin fraasi on loppuun kulunut. Pisteet siitä, että käyt kansalaisten keskuudessa keskustelua.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

"älä lupaa mitään" juuri noin pitää poliitikon toimia. Poliitikkona minä puhuisin tavoitteista, joita minä tulisin ajamaan eteenpäin.
Tällä hallituksella on minun tuki. Mutta Sipilä on puheissaan ollut liian tarkka naulatessaan soten ja maakuntauudistuksen aikatauluja.
Ne vaan eivät aina toteudu kuitenkaan. On siis parempi hallituksen puhua tavoitteista, että se ja se asia on tavoitteena saada silloin valmiiksi.

Turha on antaa oppositiolle tässäkään suhteessa lyömäasetta. Tottakai ne nyt huutaa, että hallitus ei saanut aikaan sitä tai tätä kun etukäteen hehkutettu aikataulu ei toteutunutkaan.
Tsemppiä Jari vaikeassa tehtävässä.

Tarkoitettu kohtaan 47 Jarille

Käyttäjän MattiAhlstedt kuva
Matti Ahlstedt

Silloin kuin tekojen lopputulos on täysin vastakkainen sen mitä kutsut tavoitteiksi niin voidaan jo katsoa ettei olla tehty sitä millä lähdetään liikenteeseen. Toki tämä ei kerro onko siellä tehty parhaansa ettei esim. aktiivimallia olisi tarvinnut tuoda, oman kokemuksen perusteella olen samaa mieltä tuon 2015 vaalikoneessa vastauksesi kanssa, suurinosa ei halua elää pelkillä tuilla, ne jotka haluavat heitä ei kiinnosta tukien suuruus, saati työllistyminen. Nyt kärsijöinä on ne jotka haluavat työllistyä mutta kun ei ole töitä mihin työllistyä.

Itse olisin laittanut tuohon aktiivisuus vaatimuksiin realistisemmat rajat, koska työhakeminen pääsasiassa toimii sähköpostin välityksellä, niin vaadittu näyttöä että on hakenut jokaiseen vapaaseen toimeen johon on koulutusta tai aikaisempaa työkokemusta 50km säteellä asuinpaikasta.
Jos lähtee hankkimaan lisää koulutusta niin 180€/kk (9€/päivä) kulukorvausta tukien tai ansiosidonnaisten päälle että tuon voi hoitaa kohtuullisella omavastuulla.

Ammatillisesta koulutuksesta leikkaaminen oli typerimpiä tämän hallituksen tekoja, nyt ollaan tilanteessa jossa ei työnantajat voi enään luottaa tuleeko sieltä nuoria joilla on mitään todistuksen mukaista osaamista, koska opettajat laskevat arvosteluasteikkoa heikoimpien opiskelijoiden mukaan. Miksi tehdä tälläisiä päätöksiä jotka vaikeuttavat nuorten siirtymistä työelämään?

Loogisuus tekojen takana puuttuu täysin.

Käyttäjän JaakkoKorpi-Anttila kuva
Jaakko Korpi-Anttila

Vaikka tämä ei otsakkeen alle kuulukaan, mutta näin työn päivänä voi olla hyvä muistaa työministerin blogin kommentissa, missä mentiin työtuntimäärissä maailmalla vuonna 2016 OECD:n mukaan:
https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

"Jos seuraat mitä tahansa puoluetta, niin mikään puolue ei pysty pitämään kaikkia tavoitteitaan, ei mikään."

Näin se vaan menee ja on fakta. Demokratiaa parhaimmillaan.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Silloin kuin tekojen lopputulos on täysin vastakkainen sen mitä kutsut tavoitteiksi"

Tässähän tuo sinisten vaikutus hallituksessa on jo sanottu, ei tällä ole demokratian kanssa mitään tekemistä.

Käyttäjän janimakela kuva
Jani Mäkelä

Eli suoraan sanoen tunnustat kokoomuksen vedättäneen läpi tuon 30v-yms jutun, uunottamalla teitä, että aikoo puuttua yleissitovuuteen laajemmin? Mitä ei todellakaan tee, koska SDP ensi hallituksessa kaverina.

Ette te pojat ole edelleenkään oppineet MITÄÄN neuvottelemisesta. Mentiinkö sinne tälläkin kertaa takki auki, että "meillä nyt ryhmässä vähän haluttaisiin tälleen, muttei se ole meille mikään kynnyskysymys."?

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

#54 On todella harmi ettei meillä Sinisilllä ole kaltaistasi osaavaa neuvottelijaa. Nytkin olit heti kärryillä missä mennään. Tai hetkinen...et ymmärtänyt hölkäsen pöläystä kirjoituksestani. Ja se on toki minun syyni.
Pahoittelen vaikeaselkoisuuttani.

Käyttäjän janimakela kuva
Jani Mäkelä

Kyllä me molemmat tiedämme, mistä puhun. Totta kai lähtötilanne on ollut tukala siitä lähtien kun Timo aikanaan sanoi perussuomalaisten menevän hallitukseen hinnalla milla hyvänsä. Se on sellainen alku mihinkään "neuvotteluun", että saappaissa on 20 senttiä sementtiä jo lähtökuopissa. Lisäksi meillä oli montakin kokoomuksen myyrää hallitusneuvotteluissa, joista muuten ainakin yhtä pidätte vieläkin palkollisena.

Mutta ei se silti tarkoita, että ihan jokaiseen vedätykseen pitää lähteä mukaan. Pässikin ymmärtää ettei kokoomus enää tässä kohtaa aja maata yleislakkoon. Sillä pelottelu on ihan höpöpuhetta. On täydellistä hölmöyttä suostua mihinkään myönnytykseen sen välttämiseksi, mikä ei tule koskaan tapahtumaan. Näitä armopaloja on nähty ennenkin - naurettavin ehkä oli se, mitä saatiin valinnanvapauden nielemisestä.

Eli pointtina; ahdingossa voit olla (eikä käy sääliksi koska itse aiheutettua), muttei ole pakko olla tykkimies.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Uunoa on helppo uunottaa vai miten se menee? Blogisti valitsi esimerkin jossa on kaksi poolia jotka eivät tietenkään ole samaa mieltä oikein mistään, työnantajat ja työntekijät, jolloin päättämisessä tulee olla erityisen tarkkana. Tämän nojalla sinisiä vedetätettiin, peloteltiin yleislakolla (hui!) jotta saisivat sen, tai pikemminkin uskoisivat saaneensa, pienen voiton valtavalla hinnalla, pakottamalla alle 30v suomalaiset oikein lain nojalla ikuisiin pätkätöihin (luulisi olevan tasa-arvo pykäliä vastaan, kaatuvan perustuslakivaliokuntaan, ennenkaikkea saavan moraaliset Arvo Pohja kellot soimaan blogistinkin sisällä ...)

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Siniset eivät edes halunneet ajaa hallitussopimukseen kirjattuja tavoitteitaan jotka olivat periaatteessa ihan hyvä lähtökohta yhteiskunnan tervehdyttämiseksi.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Minkä takia sitten persut vastustavat nyt oppositiossa yli 90% aluneperin hyvksymiään tavoitteita, joita hallitusohjelmassa on ?

Mistähän siinä on kyse?

Ettei vaan olisi populismi ja kansan pettäminen, ei kai persut sentään sellaista, suoraselkäisiä poliitikkoja kaikki tyynni.

Käyttäjän lueskelija kuva
Teuvo Valkonen

Jari kirjoittaa asettuvansa ehdokkaaksi. Vissiin tulevissa e.k-vaaleissa?
Ja luultavasti menee läpi? Uskon, että Jarillekaan ei puolue ole tärkein. Vaan kansanedustajuus kaikkine mukavine etuineen. Ei sinisillä puolueena tule olemaan minkäänlaista tekemistä vallan käytön kannalta. Jos edes on olemassa.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Pitäisikö kaikki pienet puolueet kieltää, kun ei niistä ole mitään hyötyä?

Käyttäjän TeppoOikari kuva
Teppo Oikari

Ihmeiden aika ei olekaan ohitse. Nyt on pakko antaa ministerille kehut linjan terästämisestä. Totuudessa pysyttely on aina mielekkäämpää kuin pään hakkaaminen politikoinnin betoniseinään.

On ehkä aika tunnustaa että poliittisin keinoin työmarkkinaa (ja markkinoita) on nykymaailmassa lähes mahdotonta hallita. Vain räikeimpiin yksityiskohtiin voidaan politiikalla ja laeilla puuttua, loppu on "näkymättömän käden" ohjauksessa.

Vapaudellakin on hintansa, sen tajuaa usein vasta jälkikäteen kuinka onni on suosinut.

Nyt olisi myös työministerin aika unohtaa taustansa ja tehdä Turuset, sillä vain elnkeinoelämän efunvalvonta pitää tätä pohjolan kolhoosia rattaillaan. Julkisen elättisektorilla on lähtölaskenta käsillä.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

"Suomella ei ole varaa massiivisiin työmarkkinarauhaongelmiin"

Ei lakkoihin ole koskaan silloin varaa, kun niitä järjestetään. Jos taloudellisten vahinkojen perusteella lakkoihin puututtaisiin ne kiellettäisiin lähes kaikki. :-D

Pasi Karlsson

Oliko se persujen ja nykyisten sinisten viime kunnallisvaaliohjelman pääteema "politiikka on rikki", taisi oikein pyöriä radiossa urakalla?

Käyttäjän PetriKokko11 kuva
Petri Kokko

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus 2017 , 500 --->400pv, aktiivimallin pakotteet ja toteumattomien toimenpiteiden rangaistus ----> leikkaus 4,65%. Tuplasti turpaan....
Mitäs ministeri luulee miten tuo ensiksimainittu on "nopeuttanut" allekirjoittaneen työpaikan löytymistä (eikös se ollut tämän päivärahaoikeuden keston lyhentämisen tarkoituksena?) tai kuinka vielä lisärangaistuksena, tilastokikkailuksi ja leikkauksiksi alunperinkin suunniteltu ja toteutettu aktiivimalli on aikaansaanut sen lyhytaikaisenkaan työpaikan löytymistä?

Pysähdy hetkeksi miettimään, jos kykenet ja osaat (mitä kyllä vahvasti epäilen) tekojesi konkreettisia seurauksia ja niiden aiheuttamaa epävarmuutta ja huolta tulevaisuudesta, tämän yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Ja ennenkuin keksit alkaa väittää että "väärin haettu" ja että olen väärällä alalla työllistyäkseni niin kerron että henkilökohtaiseti hakuprosessit hallitsen , laatia ansioluettelon, hakukirjeen ja mahdolliset vähäisetkin haastattelutilanteet hoidan kunnialla läpi. Kehuttu on, muuta ei kehut tuo sitä työtarjousta. Kyllä mielestäni suurimmat ongelmat tulee siitä että hallitus sekaantuu työmarkkinoihin millään tavalla (pakkotoimilla ja uhkailuilla), työnhaun välissä hääräävien rekrytointifirmojen ja TE- toimiston suunnalta ja lopulta yrityksistä jotka eivät iäkästä , vaikkakin kokenutta ja pitkän työuran omaavaa henkilöä ole kiinnostuneet palkkaamaan, siinä ei mitkään uhkailut eikä pakotetoimetkaan auta vaikka niin luulottelisit maailman tappiin.

Olet edelleen sitä mieltä että päätöksesi ovat olleet oikeita ja työttömien asioita positiivisesti edistäviä? Voin kokemuksesta kertoa että näin ei ole, ei todellakaan.. On henkilökohtaisesti erittäin loukkaavaa joutua syyllistämisen kohteeksi (joo, sinä et blokissasi syyllistänyt, mutta mediassa on laajalti synnytetty vallalaoleva näkemys) ihmisiä työhaluttomuudesta ja yhteiskunnan elätettäviksi laiskoiksi loisiksii. Ihmisiä jotka ovat aina aikaisemmin hoitaneet asiansa kunnollisesti , osallistuneet veroillaan ja maksuillaan yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitoon ja jotka ovat vastoin omaa syytään ja tahtoaan joutuneet toimistaan ja ammateistaan poispotkituiksi , jotkut jopa useampaankin kertaan nyt kaikkien halveksimaksi hylkiöiksi ja yhteisön sylkykupeiksi.

No, eihän tämmöinen sinua tietenkään kiinnosta etkä vähempää voisi olla välittämättä, "minäitte ja puolue etusijalle" eikös niin? Eipähän sinua kiinnostanut oikeusministerinä toimiessasi edes se kun sinua lähestyi SLAM yhdistys finnairin v. 2009-2011 tekemistä epäoikeudenmukaisista ja yksipuolisista ratkaisuista, jotka johtivat ilmaisen orjatyön teettämiseen henkilökunnallaan ja lopulta massivisiin joukkoirtisanomisiin....
Hyvin sammutettu entinen oikeusministeri "Jarppa", kivat sulle.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Rikoitte yhtä fundamenttia siellä kiky-hallituksessanne. Kannattaa varmaan ottaa se lakki nöyrästi vielä käteen sen asian suhteen.

Käyttäjän jonirikkola kuva
Joni Rikkola

Olipa taas sontaa. Luuleeko Lindström, että joku uskoo tuon. Taidat pitää Suomen kansaa ihan tyhmänä. Ei kannata kutosen todistuksella opetttaa kympin valheita. KAtsoppa Jarppa kuinka hallituksesi on tunkenut 4-5mrd per vuosi rahaa sijoittajille lisää hallituskauden aikana. Saiailta, köyhiltä, lapsilta, nuorilta, vanhemmilta on vietiin viimeisetkin ja kansa näkee leipäjonoissa nälkää. Tiesitkö Lindström että sinun hallituksesi aikana leipäjonot ovat pitempiä kuin kertaakaan sodan jälkeen! Että hallituksesi on tuhonnut kaiken Suomesta, jopa sen maineen ja kaikissa asioissa. Päätökset ovat olleet roistoluokassa ja jos olisin sinä en kehtaisi poistua kopistani. Kyläkoulut oli varaarakentaa sodan jälkeen ja jopa 20 luvulla. Nyt ei ole varaaedes ylläpitää niitä, vain talvivaaraa...mietipä sitä. Mieti sitä tarkkaan kun koulubussi ajaa ojaan ja lapsia kuolee. Porvarihallitus pakotti ne koulumatkalle saadakseen itselleen rahaa. Siinä vertauskuvaa.
Samaan aikaan hallituskaverisi ovat lihoneet kymmenillä miljardeilla. Jopa kaverisi Sipilä junailee valtion omaisuudesta sijoituksia mukuloidensa taskuun ja sinä istut vieressä taputtamassa käsiäsi. Että vielä kehtaat, ja kyllähän sinä kehtaat. ... entiset paperitehtaan työkaverisi häpeävät sinua.

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

#67 Jopa oli vuodatus! Hui!

Olet melkoinen epeli kun tunnet ihan jokaisen entisen paperitehtaan työkaverini. Ja erityisesti heidän tunteensa.

Suomessa on köyhyyttä ja ruokajonoja. Mutta samaan aikaan enemmän ihmisiä töissä kuin aikoihin, enemmän avoimia työpaikkoja kuin koskaan on tilastoitu(110 vuoden ajan) ja velkaantuminen on taittumassa. Että kaiken synkkyyden keskellä voi halutessaan nähdä hyvääkin, siis halutessaan.

Käyttäjän jonirikkola kuva
Joni Rikkola

''Hui hui''...luin kommenttejasi ja aika ylimielinen sälli kun kommentoit ihmisille. ''Kestän kuin mies' eh... paitti hermot menee. Olin oikeassa sinusta. Et vastannut mihinkään. No minä vastaan puolestasi. Koko hallitus kauden jaettiin vuosi vuodelta ennätysmääriä voittoja ja silti kansa vain köyhtyi ja köyhyys lisääntyi, MIKSI?
Velkaantuminen taittunut? Mihin, ihan yhtä paljon velkaa on otettu kun on vielä leikattu köyhiltä eli menojenhan pitäisi pudota, joten miksi velkaa? Tuo velka vouhotus on paskapuhetta. Kyse eiole siitä vaan kyse on mihin ne rahat on käytetty? Mietipä sitä. leikattu 90-luvusta lähiten. Välissä eliitille ja valtiolle tuli rahaa enemmän kuin koskaan ja silti porvarit tekivät valtiolle velkaa eivätkä maksaneet velkoja pois. Vastaa MIKSI? Nyt on piste että romutettiin Suomi ja sen tulevaisuus. MIKSI

Ylimielinen oli vastauksesi tähänkin. Kun järki loppu, ylimielisyys alkaa, vai oliko sitä järkeä edes? Asiaa ei pitänyt lukea kirjaimellisesti, vaan se oli retorisen yleismaalllinen ja paperimiehet kuvastivat työväestöä, johon joskus olit kuuluvinasi. Mutta luetun ymmärtäminenkin, varsinkin rivien välistä on taitolaji. Sinähät et edusta täällä itseäsi vaan valtiota. Vai? No kommentit menevät ainakin ihon alle.

Tiesitkö että Suomessa köyhyys lisääntyy kokoajan, mutta sen sijaan Venäjällä se laskee koko ajan ja tämän hallituksen ansiosta Putinin politiikalla vuoden päästä todennäköisesti Suomessa on prosentuaalisesti enemmän köyhiä kuin Venäjällä. Hui hui vaan. Tämä hallitus ei pysty edes Putinin tasolle. Luulisi hävettävän.
Hyvinvointivaltio?

Aikamoista tuhoa ihmisten elämässä, varsinkin psyykkisesti. uuletko voivasi kohdella ihmisiä miten vaan ja sitten odottaa että he menevät töihin? Monella on voimat loppu, on koettu 90l uuvun lama ja sitten tämäkin. emenepä sanomaan heille jotain lohdullista...''otan sulta loputkin rahat jos et työllisty...'' ? näin olet tehnyt. Et vain muistanut antaa niitä työpaikkoja. Tai enemminkin et edes välittänyt. Siellä on myös entisiä työkavereitasi.

Ihmisiä on vain pois tilastoista ja syrjäytyneitä on paljon enemmän kuin tämän hallituksen aloittaessa, mutta jos tätä hallitusta ja edellistä ei olisi ollut ihmisiä olisi oikeasti enemmän töissä. Mutta mitä väliä sillä onko töissä, jos työllä ei edes elä? Moni työssäkäyvä seisoo leipäjonossa, vielä suurempi osa hakee sosiaalitukia. Kapitalismissa tööpanos on tekijänsä tuote ja siitä pitää saada korvaus jotta bisnes kannattaa ja työpanos mkanssattaa myydä. Tämä hallitus kuitenkin KIKY myötä ryösti tämän työpanoksen ihmisiltä. Kommunistiset varkaat tekevät sitä..
Näköjään hallituksen markkinatalous ja kapitalismi muuttuneet kommunismiksi. Näin ainakin näen sinun työllisyysasenteesi. Jokaisen tehtävä töitä, vaikkei siitä palkkaa saakaan ja valtio sitten maksaa leivän ja kopin kolhoosissa. Ja kun ei muuta keksitä istukoon vaikka tyhjän panttina parina päivänä viikossa. Niin minäkin tein siinä välissä kun työtön. Kuntouttava työtoiminta kuntoutti inut vahihaamaan porvareita. istuin 6 tuntia päivässä odottaen ajankulumista. Sinä olet hyvin kaukana realismista! Tilastot eivät ole reaalielämää.
Ymmärrän talkoohengen kun rakennettiin sodan jälkeen Suomea ja ne kyläkoulut jotka pysyttiin jopa rakentamaan, muttei nykypoliitkkojen talouden hoidolla edes ylläpitämään. Porvarit kokoomus ja keskusta tuhonneet 15 vuodessa koko maan, mutta nyt ei rakenneta Suomea, nyt lihotetaan vain eliittiä.

Maanpettureita koko hallitus, SOTE ja kaikki muu todistavat sen. Ihmisillä ei mene paremmin vaan huonommin kokoajan, mutta toki porvarikavereillasi mene paremmin kuten meni kokokajan lamankin aikana. Sinun avustuksellasi.

Suomineidon ja sen lapstien raiskaus, ei tee miestä. Minä olen kahlannut 90luvun ja tämän laman läpi ja kasvattanu 4 lasta. Se tekee miehen. Minä puolustan heikompaa, en potki päähän, vaikka mikä olisi. Se tekee miehen. Sitten kun on mies voi vasta sanoa ''Kestän kuin mies'' Mutta minulla on myös oikeus sanoa mielipiteeni ja sanon vaiket antaisi oikeutta. Tapasi on väärä. Mies ei tee moista, mies ei kurjista ensimmäisenä lasten elämää. Mies ei luo kurjuutta kokonaiselle kansanosalle, mies ei tee köyhiä lisää. Mies ei vie köyhiltä vähistäkin ja anna niitäkin rikkaille. Mutta Suomen työministeri tekee näin.

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström Vastaus kommenttiin #74

Mitä ihmettä sinä nillität? Sinulla on vapaus sanoa ja kertoa mielipiteesi. Ja tehdä sen vaikka tässä blogissa. En minä ole ylimielinen.

Mutta joka kerta kun joku kertoo tietävänsä miten tuhannet ihmiset ajattelevat ja omistavansa heidän mielipiteensä, niin siihen minä opponoin.

Luin juuri äsken kirjan, Uusi tsaari, ja se kertoo Putinin tarinaa. Tarinahan jatkuu...Oli mielenkiintoinen näkemys siitä mitä Venäjällä on viime vuosina kirjoittajan mielestä tapahtunut. Kirjoitat, että tämä hallitus ei pysty edes Putinin tasolle. Se on sinun mielipiteesi ja olen eri mieltä. . Ja ei hävetä.
Mutta lueppa tuo kirja, jollet ole lukenut. Se antaa paljon lisää näkökulmia ajatteluun ja keskusteluun tästäkin teemasta.

Mutta takaisin Suomeen.Velkaa otetaan edelleen vaikka meillä on ennennäkemätön nousukausi menossa. Silti otetaan velkaa. Se kertoo ainakin siitä, että me pidämme velalla edelleen osaksi yllä hyvinvointivaltion palveluita. Tämä kehitys on saatava katkaistua ja talous terveelle pohjalle. Työllisyysaste on saatava nostetuksi yli 75% ja jopa 80%:iin. Sen vaatii hyvinvointivaltion ylläpitäminen sellaisena kun sen tunnemme. Jos tämän hallituksen tekemät toimet ovat olleet vaikeita, niin kuinka vaikeiksi muodostuvat toimet silloin kun meillä ei enää ole talouden vetoapua? Sitä sopii pohtia ihan jokaisen jo nyt, sillä taantuma tulee jossain vaiheessa ja silloin voi olla liian myöhäistä. Sitten joudutaan tekemään asioita pakon edessä. Ja se ei ole koskaan hyvä.

Käyttäjän jonirikkola kuva
Joni Rikkola Vastaus kommenttiin #75

''Nillität' Eh. Siinä se ylimielinen asenne taas tuli.
Minun ei tarvitse lukea kirjaa Putinista, en ole Putinfani mutta sinä voit sieltä jotain oppia. ''Miten köyhien määrää lasketaan vaikka kaikki ovat sinua vastaan.''
Miksi hallituksen toimet ovat olleet vaikeita? ja vain ja ainoastaan köyhiä kohtaan. Suomen tuloerot kasvavat nyt länsimaista ennätystahtiin. Mahtoi olla tuskallista? Hallituksen piti oikein fistpumppia piti harrastaa.
Työllisyys aste ei ole sama kuin toimeentuloaste, joten siihen ei kannata vedota mitään, ja työllisyysaste nousee kun joku on tunnin töissä. Se ei kerro arkoita silloin mitään kansan hyvinvoinnista. Mutta ainahan tilastoja voi säätää kun ei elämän realiteettaja voi tunnustaa. Juuri luin iltalehdestä taas tarinan kuin työministeri käyttää syöpäsaiastakin koeakainiinina aktiivimallikokeiluillaan ja leikkii ihmisten taloudella, kohtaloilla, elämällä. http://www.iltalehti.fi/politiikka/201805072200924... Se että myöntäää ongelmelmien olemassaolon, ei oikeuta tällaiseen ihmiskokeiluun, jossa vähäosaisilta lapsiltakin otetaan ruoka pois suusta. Olet erittäin hyvä tyypillinen poliitikko, joka ei voi suoraan myöntää, että tämä hallitus tuhosi Suomen hyvinvoinnin. On ihan turha syyttää talousasioita että Suomellle tuli velkaa. Kyllä se on hallituksien vika. Nousukin olisi alkanut aikaisemmn ilman porvarihallituksia. Ja työvoimapulaa ei olisi ilman leikkauksia,vaan olisi pitänyt satsata ja kouluttaa työttömiä. Mutta olette juoneet siemenvedetkin.
En viitisi jatkaa tätä keskustelua, koska tämän hallituksen teot saavat minulle vain inhon ja halveksunnan tunteen, tyhmyydellä ja moralittomuudella ei ole ollut rajoja. Kenelle nämä asiat ovat olleet vaikeita, kannattaa miettiä sitä siinä välissä, kun lueskelee Putinista. Oliko pakko leikata köyhiltä ja niiltä, joilla ei ole, sillä rikkailtahan ei voinut leikata ja ottaa?! Paska puheita, sanon minä.
Kun nyt istut siellä hallituksessa otappa pikkuisen sinisen ryhmäsi kanssa asiaksi, että edes sotaveteraaneilla jaetaan rahat, jotka on heille kerätty, ettei heidän kuoltuaan jää latin latia. Vai kuuluisiko tämäkin sarjaan vaikeita päätöksiä?

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Äänestäjät näyttävät olevan Jarin kanssa ihan eri mieltä. Juuri julkaistu YLE:n puoluekannatus osoittaa, että sinisten kannatusprosentti on edelleen jämähtänyt paikalleen. Se on 1,5%.

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

#68 Voi voi. Onhan se kamalaa, mutta kestän sen kuin mies. Entä sinä? Maltatko pysyä nahoissasi?

Käyttäjän JukkaMattsson kuva
Jukka Mattsson

Jari, kyllä sinulle riittää äänestäjiä, jos rehellisesti loikkaat Kokoomukseen ennen ensi vaaleja.
Yritä ymmärtää että näistä kirjoituksesi argumentoijista suurin osa on entisiä Perussuomalaisia, nykyisiä petettyjä Soinilaisia äänestäjiä (kuin varmana moni kirjoituksen lukijakin).

Kommentoijat penäävät oletko luottamuksen arvoinen? Kyse on poliittisesta luottamuksesta, josta kiitos kun yrität sitä uudelleen rakentaa.
Tämä voi kuitenkin olla hiukan haasteellista tämän hallituskauden jälkeen.

Toivon onnea sillä maamme tarvitsee enemmän suorapuheisia itsenäisesti ajattelevia poliitikkoja jotka perustelevat päätöksiään.

Siniset ja sen hallituskumppanit ovat ryhmänä vieneet lopunkin politiikojen luottamuksen. Peli kovenee myös opposition päästessä hallitusvastuuseen ja tuo vastakkain asettelu ei tuo maallemme mitään hyvää.

Käyttäjän jarilindstrom kuva
Jari Lindström

#69 En loikkaa. En Kokoomukseen enkä mihinkään muuallekaan. Ja perussuomalaista läksin tyhjän päälle koska silloin ei ollut olemassa Sinisiä. Riskin otin ja sen olen todennut jo kyllästymiseen asti.

Käyttäjän TimoAunio kuva
Timo Aunio

Vois ajatella jotta joku joka istumallasi jakkaral 5 vuotta sitten istui . Kokee dejavuu olotilan lukiessaan kirjoitustas .
Nythän uudet "soinit" räksyttää ja järsii koipeasi kun jakkarasi haluaisivat .
Mikseivät räksyttäs ?? Palkinttiinhan soinikin ministerin salkul ja palkal samal tekniikal toimiessaan aikoinaan .

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset