Jarpan blogi Ajatuksia ja kommentteja elämästä

Kaikki blogit puheenaiheesta Työvoimapolitiikka

Työttömien kyykyttäminen ja syrjäyttäminen

 

Suuri joukko ihmisiä, hallitus mukaan lukien, tuntuu kuvittelevan, että työttömät ovat kotonaan passiivisesti makaavia työhaluttomia hylkiöitä. Näitä hylkiöitä pitää kaikin keinoin ”aktivoida”, joten hallitus on päättänyt, että työttömien on käytävä haastatteluissa 3 kuukauden välein.

Työvoimapulan ehkäisytoimisto

Monella tuntuu olevan edelleen se harhakäsitys, että TE-toimistojen tehtävä olisi löytää työttömille työpaikkoja ja yrityksille työntekijöitä. Tämähän ei luonnollisestikaan pidä paikkaansa, mikä toki selviää nopeasti jokaiselle, joka niiden kanssa päätyy tekemisiin. Jos se olisi niiden tehtävä, nehän olisivat onnistuneet siinä todella surkeasti, kun maassa on neljännesmiljoona työtöntä suljettuna työmarkkinoiden ulkopuolelle samaan aikaan, kun yrityksillä on huutava pula tiettyjen alojen osaajista ja osa työntekijöistä kuormittuu ylityötaakan alle.

Pimeä työ naapureiden talouskasvun vauhdittajana - mitä tekee Suomi?

Suomessa ja Euroopassa taistellaan jatkuvasti harmaata taloutta vastaan. Syytä onkin, sillä pelkästään Suomessa harmaan talouden arvioidaan aiheuttavan vuosittain 4–6 miljardin euron menetykset valtiontaloudelle. Pimeä työ on osa harmaata taloutta. Sen esiintyvyys on Suomessa verrattain pientä muodostaen arviolta neljän prosentin osuuden koko bruttokansantuotteestamme ja työvoimasta.

Turvapaikanhakijoille työvelvollisuus

Mediassa ja politiikassa vellovaa maahanmuuttokeskustelua rikastuttamaan minulla on tarjota lähinnä kaksi kannanottoa. Niistä ensimmäisen (1) olen esittänyt jo aiemmin. Pakolaisina ja turvapaikanhakijoina saapuvien maahantulo aiheuttaa Euroopassa suurempia ongelmia kuin se ratkaisee lähtömaissa. Siksi vastaanottoon perustuva politiikka pitäisi lopettaa ja rajat sulkea.

Ay liike petti Suomen kansan

Koko 1900 luvun ajan ammattiyhdistysliike ja sen taustalla ollut vasemmistolainen ajattelu loi painetta uudistaa työelämän pelisääntöjä. Työaikaa saatiin lyhennettyä kohtuulliseksi, palkkoja korotettua, työsuojelua kehitettyä, tyosuhdeturvaa parannettua ja kaikenlaista työnantajien ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa kehitettyä.

Jossakin vaiheessa kävi kuitenkin niin, että ammattiyhdistysliike lopetti uudistamisen ja keskittyi saavutettujen etujen ylläpitämiseen. 

Ongelma on pysähtyneisyys

Rakenneohjelma Suomen kansantalouden pelastamiseksi

Ohjelman yksityiskohdat on esitetty tänään julkistetussa kirjassamme "Miten Suomi voidaan pelastaa - Talouspoliittinen manifesti". Ehdotukset perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja niiden taustalla on kasvututkimuksen suositukset talouskasvun aikaansaamiseksi. Talouskasvun tutkimuksen suositukset voidaan tiivistää kolmeen pääkohtaan:

Suomalaiset velliperseet ja mainiot maahanmuuttajat

Maahanmuuttokeskustelussa suvaitsevaisittain (pitäkää tämä mielessä) vallitsee kaksi fundamentalistista opinkappaletta, joiden puitteissa keskustelu etenee. 1) Maahanmuuttajat ovat rikkaus sekä voimavara ja 2) suomalaiset ovat sisäsiittoisia, kelvottomia ja ennakkoluuloisia velliperseitä, joista ei ole paljon mihinkään.

Ongelman nimi on työttömyys, ei työvoimapula

Joulukuussa 2014 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa oli 231 tuhatta ”aktiivista” työnhakijaa. Vastaavasti Työ- ja elinkeinoministeriön rekisterissä oli 330 tuhatta työtöntä työnhakijaa, joista noin 100 tuhatta oli hakenut yhtäjaksoisesti töitä yli vuoden. Jos mukaan lasketaan vielä lomautetut ja työhallinnon toimenpiteissä olevat, työttömien määräksi tulee noin 450 tuhatta ihmistä.  

Tämä ongelma ei varmasti ratkea työvoiman tarjontaa entisestään kasvattamalla.

Kuka tai mikä taho tarvitsee kuntouttavaa työtoimintaa

Kuntouttava työtoiminta on varsin mielenkiintoinen käsite. Minkälainen työtoiminta voi kuntouttaa, tai siis mitä työtoimintaa voidaan pitää kuntouttavana, etenkin kun ns. kuntoutettavat ovat pitkäaikaistyöttömiä kuntien ns. sakkolistoilla, jotka ovat odottaneet liian kauan työllistymistään. Kannattaa monenkin miettiä, syntyykö kuntoutuksen tarve tekemisen puutteesta, vai siitä että kovin niukalla toimeentulolla eläminen sairastuttaa kenet tahansa stressiin ja ties mihin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä